Automatické Závlahové systémy

Ušetrite svoj drahocenný čas a zavlažujte automaticky! Závlahový systém to je pohodlie a komfort pri polievaní Vášho trávnika a okrasných či úžitkových záhonov.


Čo je to automatické zavlažovanie

K základnej starostlivosti o trávnik i záhony patrí správne zavlažovanie. Efektívnym riešením sú automatické závlahové systémy. Nielen, že ušetria čas a námahu, ale vyriešia problém pravidelného a rovnomerného zavlažovania. Výhody automatického závlahového systému spočívajú v jeho nenáročnosti na energie, v nezanedbateľnej úspore vody oproti ručnému polievaniu (až 40%), vo vhodnom načasovaní zavlažovania a rovnomernosti prerozdelenia vlahy.


Návrh, montáž a údržba

Závlahové systémy vždy navrhujeme na mieru podľa požiadaviek zákazníka a potrieb zavlažovanej oblasti, či už ide o rodinné domy, bytové komplexy, futbalové ihriská, parky či sady. Po odsúhlasení návrhu zabezpečíme odbornú montáž, uvedenie systému do prevádzky a zaškolenie k obsluhe. Pri návrhu závlahového systému zohľadňujeme minimálne nasledovné vstupné faktory: orientácia voči slnku, sklon terénu, priepustnosť pôdy, výdatnosť vodného zdroja, výkon čerpadla alebo tlak prívodu pitnej vody. Na ich základe Vám navrhneme optimálne riešenie. Údržba spočíva hlavne v odstavení celého systému pred zimou (odvodnením, ktoré sa robí vyfúknutím zostatkovej vody z celého rozvodu výkonným kompresorom), a jeho opätovného spustenia do prevádzky na jar. Pri čerpadlách je potrebné občasné vyčistenie filtra od nazbieraných nečistôt.


Cena závlahových systémov

Cenovú ponuku vypracovávame vždy na mieru danej realizácie - rozhodujúca je vždy členitosť terénu, nie jeho rozloha. K dispozícii manuál ovládania závlahového systému.