Strihanie, orezávanie a pílenie stromov

Stromy sú prirodzenou a nádhernou súčasťou záhrady, avšak občas je strihanie a pílenie stromov nevyhnutné.


Najčastejšie dôvody strihania alebo pílenia stromov v záhradách:

Na základe našich skúseností totiž vieme, že stromy neraz môžu spôsobiť škody na majetku a v najhoršom prípade aj ohroziť zdravie človeka. Strihy stromov pre zvýšenie rodivosti – sa robí vtedy, keď je koruna príliš hustá, k plodom sa nedostáva dostatok svetla, dozrievajú nerovnomerne alebo nedostatočne. Presvetľujúci rez - sa vykonáva v prípade, že strom alebo ker je prerastený a príliš zatieňuje svoje okolie (trvalky, trávnik, iné časti záhrady), pričom jeho výška zostáva zachovaná a odstraňujú sa len niektoré konáre. Redukcia výšky - pri okrasných stromoch sa robí pílenie stromov z dôvodu prílišnej mohutnosti, kedy sa zrezáva len horná časť. Pri ovocných stromoch ide najmä o prípady, kedy je strom príliš vysoký a nie je možné ho ošetrovať a zberať plody. Eliminácia rizík - ide o preventívny orez stromu, ktorý by mohol spôsobiť škody: zásah koreňového systému do základov, presah konárov do stavby (poškodenie múrov, strechy, okien a pod.) alebo elektrických vedení, presah koruny na susedný pozemok (k susedovi alebo nad cestu), a pod. Likvidácia – najmä pílenie odumretých stromov alebo častí stromov poškodených chorobami a škodcami, ktoré by mohli podľahnúť vplyvom počasia, zrútiť sa k zemi a spôsobiť škody na majetku alebo zdraví. Poslednou možnosťou je kompletné vypílenie stromu na úrovni pôdy alebo pod úrovňou pôdy.


Ako na to?

Dohodnite si s nami termín obhliadky, na ktorom si s Vami prejdeme potrebné detaily. Prekonzultujeme si s Vami predstavy a možné riešenia. Následne Vám navrhneme to najvhodnejšie riešenie s prihliadnutím na charakteristiku stromu, obdobie v rámci rastovej sezóny a taktiež legislatívne predpisy. Návrh riešenia dostanete aj s orientačnou cenovou kalkuláciou.

Po odsúhlasení cenovej ponuky si s Vami dohodneme termín samotnej realizácie. Po jej ukončení Vám záhradu odovzdáme aj s pokynmi starostlivosti a údržby. Sme tu, aby Vaše stromy dobre rástli, alebo aby nerástli vôbec.


Kompletný cenník záhradníckych služieb
Naše realizácie s môžete pozrieť v odesku referenecie.