Závlahové systémy HUNTER

Ušetrite svoj drahocenný čas a zavlažujte automaticky!

Závlahový systém to je pohodlie a komfort pri polievaní Vášho trávnika.


Čo je to automatické zavlažovanie

K základnej starostlivosti o trávnik patrí správne zavlažovanie. Efektívnym riešením sú závlahové systémy. Nielen, že ušetria čas a námahu, ale vyriešia problém pravidelného a rovnomerného zavlažovania. Rozlišujeme manuálne a automatické závlahové systémy.Manuálny a automaticky závlahový systém

Rozdiel je v riadiacej jednotke. Pri manuálnom systéme si zavlažovanie spúšťate a vypínate sami. Pri automatickom, toto za vás spraví riadiaca jednotka, dokonca aj počas vašej dlhdobej neprítomnosti.Návrh, montáž a údržba

Závlahové systémy vždy navrhujeme na mieru podľa požiadaviek zákazníka a potrieb zavlažovanej oblasti. Po odsúhlasení návrhu zabezpečíme odbornú montáž, uvedenie systému do prevádzky a zaškolenie k obsluhe.Údržba spočíva hlavne v odstavení celého systému pred zimou /odvodnení, ktoré sa robí vyfúknutím zostatkovej vody z celého rozvodu výkonným kompresorom/, a jeho opätovným spustením do prevádzky na jar.Pri čerpadlách prípadne občasným vyčistením filtra od nazbieraných nečistôt.Cena závlahových systémov

Cena riešenia vždy závisí od konkrétnej situácie.Kompletný cenník záhradníckych služieb